INVESTOR RELATIONSall about redsense blood loss detection

patrik byhmer
Patrik Byhmer 
VD (Född 1966) VD och grundare.
 
Fil. Kand. beteendevetenskap, Lunds universitet, Civilingenjörsutbildning teknisk fysik, Lunds Tekniska Högskola, Reservofficer, Infanteriets officershögskola i Halmstad. Patrik har stor erfarenhet att leda globala verkamheter med personal, distributionsnät, agenter och production utanför Europa. Patrik har arbetat med marknadsföring på Procter & Gamble, varit affräsområdeschef på medicinteknikbolag med global distribution (Etac AB), satt upp affärsverksamhet inom ny teknologi inom mobilteknologi (global V.P. Sales & Marketing gigaAnt, Perlos (nuvarande Lite-On), Antenova). Patrik Byhmer äger privat och via bolag        1 700 581 aktier i Redsense Medical.
 
 
brendan kane1
Brendan Kane 
U.S. Director of Sales
 
Brendan joined Redsense Medical as U.S. Director of Sales in January 2016. He has 25 plus years of renal industry experience. Brendan has held various sales, sales management, and business development positions with National Medical Care, Fresenius Medical Care, American Renal Associates and other renal equipment and pharmaceutical manufacturers. In this new position Brendan will develop customer relations, manage all U.S. sales, and assist in corporate marketing operations. He received his B. S. Degree in Marketing from Stonehill College in Easton, MA.
 
 
Jane Hurst 1
Jane Hurst 
Product Management Director, Redsense Medical Inc (USA).

 

Jane startade sin karriär som sjuksköterska 1980. Hennes erfarenhet omfattar en stor bred av medicinska specialiteter inkluderande nefrologi, hemodialys, brännskador och onkologi. 2002 erhöll hon en certifiering att konsultera i omvårdnadsfrågor inom rättsväsendet. Hon ger medicin-juridiska insikter till åklagare, försäkringsbolag, företag och myndigheter. Utöver hennes arbete som konsult i juridisk-medicinska frågor undervisar hon i ett nationellt (USA) certifieringsprogram för konsulter inom juridisk-medicinska frågor samt är mentor för andra juridisk-medicinska konsulter.Jane Hurst äger 105 000 aktier i Redsense Medical.