INVESTOR RELATIONSall about redsense blood loss detection

jonas vikman
Jonas Vikman 
(Född 1971) Styrelseledamot, invald 2014.
Magisterexamen i medie- och kommunikationsvetenskap Stockholms Universitet. Samhällspolitisk chef LIF - de forskande läkemedelsbolagen. Tidigare bland annat Head External Affairs & Established Products GlaxoSmithKline och politisk rådgivare åt social- och hälsoministern Göran Hägglund. Jonas Vikman är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning. Jonas Vikman äger 12 500 aktier i Redsense Medical.
 
 
bo uneus
Bo Unéus 
(Född 1960) Styrelseledamot, invald 2014.
Bo Unéus har haft ledande positioner inom bland annat Nordstjernan och Skåne-Gripen och är sedan många år tillbaka verksam internationellt. Bo Unéus verkar som rådgivare, konsult och ingår i flera internationella affärsnätverk. Han har arbetat med förändringsprocesseri större företag och koncerner, bland annat Fiat i Turin. Han har stora erfarenheter av Tyskland och Berlin där han arbetat och bott under många år. Driver sedan 2003 det egna bolaget Hügoth AB. Tidigare försäljningsansvarig på bland annat BTS, Celemi, Skåne-Gripen AB. Bo Unéus är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning. Bo Unéus äger 12 500 aktier i Redsense Medical.
 
peter ahlgren
Peter Ahlgren 
(Född 1950) Styrelseordförande, invald 2014.
Peter Ahlgren driver sedan 2009 det egna bolaget Triple 8 AB. Ahlgren är Senior Executive Advisor vid Magnusson Advokatbyrå, Stockholm. Vidare är Ahlgren Senior Advisor i Retention Group, Malmö och Shanghai, Kina samt Senior Advisori Asia Business Research, Stockholm och Beijing, Kina. Ahlgren har i många år haft ledande befattningar inom Alfa Laval, Cardo och Gambro. På Gambro har Ahlgren arbetat med internationell affärsutveckling i över tio år och var under de avslutande fyra åren chef för Gambro Asia Pacific i Hong Kong. Ahlgren har också varit ansvarig för dialyskliniker. Peter Ahlgren har därmed erfarenhet från dialysbranschen samt den asiatiska marknaden. Peter Ahlgren är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning. Peter Ahlgren äger 50 000 aktier i Redsense Medical.
 
susanne olausson
Susanne Olausson 
(Född 1970) Styrelseledamot, invald 2013.
Kandidatexamen i ekonomi med marknadsföringsinriktning från Växjö Universitet. Har sjutton års erfarenhet av försäljning inom läkemedelsindustrin, medicin teknik industrin och life science. Har innehaft befattningar som VP Commersial Operations, European Congress Manager, Director Sales &Marketing development men också produktspecialist och produktchef inom medicinteknik och pharma. Susanne Olausson äger privat och via bolag 2 054 419 aktier i Redsense Medical.