INVESTOR RELATIONSall about redsense blood loss detection

patrik byhmer
Patrik Byhmer 
VD (Född 1966) VD och grundare.
 
Fil. Kand. beteendevetenskap, Lunds universitet, Civilingenjörsutbildning teknisk fysik, Lunds Tekniska Högskola, Reservofficer, Infanteriets officershögskola i Halmstad. Patrik har stor erfarenhet att leda globala verkamheter med personal, distributionsnät, agenter och production utanför Europa. Patrik har arbetat med marknadsföring på Procter & Gamble, varit affräsområdeschef på medicinteknikbolag med global distribution (Etac AB), satt upp affärsverksamhet inom ny teknologi inom mobilteknologi (global V.P. Sales & Marketing gigaAnt, Perlos (nuvarande Lite-On), Antenova). Patrik Byhmer äger privat och via bolag        1 700 581 aktier i Redsense Medical.
 
 
brendan kane1
Brendan Kane 
U.S. Director of Sales
 
Brendan joined Redsense Medical as U.S. Director of Sales in January 2016. He has 25 plus years of renal industry experience. Brendan has held various sales, sales management, and business development positions with National Medical Care, Fresenius Medical Care, American Renal Associates and other renal equipment and pharmaceutical manufacturers. In this new position Brendan will develop customer relations, manage all U.S. sales, and assist in corporate marketing operations. He received his B. S. Degree in Marketing from Stonehill College in Easton, MA.
 
 
Jane Hurst 1
Jane Hurst 
Product Management Director, Redsense Medical Inc (USA).

 

Jane startade sin karriär som sjuksköterska 1980. Hennes erfarenhet omfattar en stor bred av medicinska specialiteter inkluderande nefrologi, hemodialys, brännskador och onkologi. 2002 erhöll hon en certifiering att konsultera i omvårdnadsfrågor inom rättsväsendet. Hon ger medicin-juridiska insikter till åklagare, försäkringsbolag, företag och myndigheter. Utöver hennes arbete som konsult i juridisk-medicinska frågor undervisar hon i ett nationellt (USA) certifieringsprogram för konsulter inom juridisk-medicinska frågor samt är mentor för andra juridisk-medicinska konsulter.Jane Hurst äger 105 000 aktier i Redsense Medical.

jonas vikman
Jonas Vikman 
(Född 1971) Styrelseledamot, invald 2014.
Magisterexamen i medie- och kommunikationsvetenskap Stockholms Universitet. Samhällspolitisk chef LIF - de forskande läkemedelsbolagen. Tidigare bland annat Head External Affairs & Established Products GlaxoSmithKline och politisk rådgivare åt social- och hälsoministern Göran Hägglund. Jonas Vikman är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning. Jonas Vikman äger 12 500 aktier i Redsense Medical.
 
 
bo uneus
Bo Unéus 
(Född 1960) Styrelseledamot, invald 2014.
Bo Unéus har haft ledande positioner inom bland annat Nordstjernan och Skåne-Gripen och är sedan många år tillbaka verksam internationellt. Bo Unéus verkar som rådgivare, konsult och ingår i flera internationella affärsnätverk. Han har arbetat med förändringsprocesseri större företag och koncerner, bland annat Fiat i Turin. Han har stora erfarenheter av Tyskland och Berlin där han arbetat och bott under många år. Driver sedan 2003 det egna bolaget Hügoth AB. Tidigare försäljningsansvarig på bland annat BTS, Celemi, Skåne-Gripen AB. Bo Unéus är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning. Bo Unéus äger 12 500 aktier i Redsense Medical.
 
peter ahlgren
Peter Ahlgren 
(Född 1950) Styrelseordförande, invald 2014.
Peter Ahlgren driver sedan 2009 det egna bolaget Triple 8 AB. Ahlgren är Senior Executive Advisor vid Magnusson Advokatbyrå, Stockholm. Vidare är Ahlgren Senior Advisor i Retention Group, Malmö och Shanghai, Kina samt Senior Advisori Asia Business Research, Stockholm och Beijing, Kina. Ahlgren har i många år haft ledande befattningar inom Alfa Laval, Cardo och Gambro. På Gambro har Ahlgren arbetat med internationell affärsutveckling i över tio år och var under de avslutande fyra åren chef för Gambro Asia Pacific i Hong Kong. Ahlgren har också varit ansvarig för dialyskliniker. Peter Ahlgren har därmed erfarenhet från dialysbranschen samt den asiatiska marknaden. Peter Ahlgren är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning. Peter Ahlgren äger 50 000 aktier i Redsense Medical.
 
susanne olausson
Susanne Olausson 
(Född 1970) Styrelseledamot, invald 2013.
Kandidatexamen i ekonomi med marknadsföringsinriktning från Växjö Universitet. Har sjutton års erfarenhet av försäljning inom läkemedelsindustrin, medicin teknik industrin och life science. Har innehaft befattningar som VP Commersial Operations, European Congress Manager, Director Sales &Marketing development men också produktspecialist och produktchef inom medicinteknik och pharma. Susanne Olausson äger privat och via bolag 2 054 419 aktier i Redsense Medical.